Solicit suspendarea din functie a presedintelui interimar al Romaniei, Crin Antonescu

In baza art. 99 din Constitutia Romaniei:

„Articolul 99: Dac?? persoana care asigur?? interimatul func??iei de Pre??edinte al României s??vâr??e??te fapte grave, prin care se încalc?? prevederile Constitu??iei, se aplic?? articolul 95 ??i articolul 98.”,

coroborat cu dispozitiile art. 95

„ARTICOLUL 95
(1) În cazul s??vâr??irii unor fapte grave prin care încalc?? prevederile Constitu??iei, Pre??edintele României poate fi suspendat din func??ie de Camera Deputa??ilor ??i de Senat, în ??edin???? comun??, cu votul majorit????ii deputa??ilor ??i senatorilor, dup?? consultarea Cur??ii Constitu??ionale. Pre??edintele poate da Parlamentului explica??ii cu privire la faptele ce i se imput??.
(2) Propunerea de suspendare din func??ie poate fi ini??iat?? de cel pu??in o treime din num??rul deputa??ilor ??i senatorilor ??i se aduce, neîntârziat, la cuno??tin???? Pre??edintelui.
(3) Dac?? propunerea de suspendare din func??ie este aprobat??, în cel mult 30 de zile se organizeaz?? un referendum pentru demiterea Pre??edintelui.”,

tinand cont de declaratiile domnului presedinte interimar al Romaniei, dl. Crin Antonescu:

S-a facut confuzia cu ideea ca ar fi spus CCR ca asa si numai asa e constitutional
Legea vine la promulgare, imediat ce voi avea intreaga documentatie si sper ca lucrul acesta sa se intimple chiar maine si ma voi pronunta in aceasta chestiune.
Eu nu fac niciun secret ca din punctul meu de vedere, al cetateanului Crin Antonescu, continutul si formula OUG ca rezultatul refedendumului e dat de votul majoritatii care se prezinta e unul corect. Stim ca este si unul constitutional, dintr-o decizie a CCR pe o formula similara, in 2007, in vigoare pana azi. Acesta e punctul meu de vedere personal. In acest moment, suntem in situatia in care o lege sta la promulgare, o OUG e in vigoare si face efecte, avand si ea un continut declarat in 2007 constitutional. Si o varianta si alta sunt constitutionale, ele nu se contrazic.”

prin care se incalca principiile separarii puterilor in stat si cel al suprematiei Constitutiei si al respectarii legilor prevazute de dispozitiile art. 1 alin 4) si 5) din Constitutia Romaniei, prin susbstituirea sa in rolul Curtii Constitutionale:

„ARTICOLUL 1
(4) Statul se organizeaz?? potrivit principiului separa??iei ??i echilibrului puterilor – legislativ??, executiv?? ??i judec??toreasc?? – în cadrul democra??iei constitu??ionale.
(5) În România, respectarea Constitu??iei, a suprema??iei sale ??i a legilor este obligatorie.”,

precum si ale art. 147, alin. 4) din Constitutie privind caracterul general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale:

„ARTICOLUL 147
(4) Deciziile Cur??ii Constitu??ionale se public?? în Monitorul Oficial al României. De la data public??rii, deciziile sunt general obligatorii ??i au putere numai pentru viitor.”,

si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea ??i func??ionarea Cur??ii Constitu??ionale:

„Art.1. – (1) Curtea Constitu??ional?? este garantul suprema??iei Constitu??iei.
(2) Curtea Constitu??ional?? este unica autoritate de jurisdic??ie constitu??ional?? în România.
(3) Curtea Constitu??ional?? este independent?? fa???? de orice alt?? autoritate public?? ??i se supune numai Constitu??iei ??i prezentei legi.”,

constatand incalcarea grava a prevederilor Constitutiei, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 99 din Constitutia Romaniei, solicit declansarea procedurii de suspendare din functia de presedinte interimar al Romaniei a domnului George-Crin Laurentiu Antonescu.

Surse:
Constitutia Romaniei
LEGEA Nr.47/1992 privind organizarea ??i func??ionarea Cur??ii Constitu??ionale
Declaratiile presedintelui interimar, Crin Antonescu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s