Suntem salvati! Avem pe cine vota la prezidentiale

De fapt, avem chiar si candidata la postul de prim-ministru.

Luati de aici, mostra de program politic:

Programul de transformare fundamental?? a umanit????ii

Suntem iubire

1. Energia

a) Prima m??sur?? a noului Guvern: Na??ionalizarea întregului sistem de producere ??i distribuire a gazelor naturale ??i a curentului electric, ??i livrarea lor gratuit??.

b) Energie liber??, oameni liberi: Energia liber?? se refer?? la abunden??a, la caracterul nelimitat ??i gratuit, pentru fiecare atît cît are nevoie, în special a curentului electric. Acest lucru se poate face prin implementarea unor diverse tehnologii, mai mult sau mai pu??in publice. Printre acestea enum??r:

– toate cercet??rile, inova??iile ??i aplica??iile lui Nikola Tesla (Nicolae Teslea);

– reac??iile de fuziune;

– reac??ia materie-antimaterie;

– nanotehnologia;

– reactoarele cu fluorur?? de toriu lichid;

– etc.

În urma cre??terii frecven??ei de vibra??ie a planetei ??i a umanit????ii, ??i pentru a stimula cre??terea în continuare a ei, ??tiu c?? a sosit timpul eliber??rii fa???? de aceast?? condi??ionalitate mental??, la nivelul maselor, privind caracterul limitat ??i, astfel, contabilizat al energiei.

2. Educa??ia

a) Înv??????mîntul: Implentarea unui sistem bazat pe folosirea întregului creier uman (??i a emisferei drepte). Creierul stîng (emisfera stîng?? a creierului) uman este un procesor care func??ioneaz?? în serie, care gestioneaz?? logica, detaliile, faptele, tiparele, aspectele practice, ??tiin??a ??i matematica. Folosirea exclusiv?? a p??r??ii stîngi a creierului, practicat?? în actualul sistem de înv??t??mînt, a dus la deconectarea de Dumnezeu (surs??), la o gîndire liniar?? ??i egoist?? ??i la dualitatea bine-r??u.Creierul drept (emisfera dreapt?? a creierului) uman este un procesor care func??ioneaz?? în paralel, care gestioneaz?? sentimentele, intui??ia, simbolurile, imaginile, asumarea de riscuri, filozofia ??i religia. Acest nou sistem de înv??????mînt se bazeaz?? pe identificarea aptitudinilor ??i abilit????ilor fiec??rui copil, pentru a fi stimulate ??i cultivate, f??r?? acordarea de note, calificative sau grade de absolvire.

b) Cercetarea: Se acord?? un interes special ??i fundamental.

3. Justi??ia

Instituirea imediat?? a “Panoului de onoare al Iert??torilor” (POI). Sistemul judiciar trebuie s?? treac?? de la c??utarea de vinova??i la c??utarea binef??c??torilor (ce cau??i aia g??se??ti). POI cuprinde persoanele care, în cadrul proceselor aflate pe rolul instan??elor judec??tore??ti, aleg benevol, prin iertarea celeilalte p??r??i, s?? renun??e la judecat??. Aceste persoane sunt promovate gratuit ??i date ca exemplu de sistemele mass-media TVR, SRR (radio), Agerpres.

4. Armata 

Transformarea treptat?? a unit????ilor militare într-un corp de cerceta??i ??i exploratori, care s?? participe împreun?? cu organiza??ii omoloage externe la dezvoltarea zonelor arctice, a spa??iului extraterestru ??i a celorlalte planete.

5. Agricultura 

Eliminarea treptat??, dar accelerat??, a utiliz??rii tuturor chimicalelor ??i trecerea la o agricultur?? exclusiv ecologic??.

6. B??ncile 

Introducerea imediat?? a separ??rii stricte în cadrul sistemului bancar între b??ncile de economii ??i celelalte b??nci (institu??ii financiare). Guvernul garanteaz?? ??i î??i asum?? plata doar a depozitelor de economii. Aceast?? m??sur?? reprezint?? un pas intermediar c??tre o lume f??r?? bani.

 

Te rug??m s?? sprijini campania noastr?? prin contribu??ii financiare. Po??i trimite banii c??tre urm??toarele conturi, deschise la Millennium Bank:

Titular: Buzoi M??rg??rit-Daniel

Cod IBAN: RO 35 MILB 0000 xxxx xxxx xxxx

Titular: Buzoi Hortansa

Cod IBAN: RO 49 MILB 0000 xxxx xxxx xxxx

Fratii Buzoi stiu cu certitudine ca exista niste tehnologii super-avansate care ne scot de sub jugul ruso-arab. Fuziune? Piece of cake! Materie-antimaterie? Sure thing! Baietii destepti din energie? Mumu!

 Clar, nu? Ne-am rezolvat. Numa’ sa ajunga Margarit la Cotroceni, sa le scoata din sertarul din Biroul nostru Oval.

 Va rog bagati de seama ca primul pas catre o lume fara bani e sa le donam lor din banii nostri. Destul de logic, de altfel. (Le-am sters numerele de cont ca sa nu se zica ca-i incurajez). De-as fi Millennium Bank, as judeca cu emisfera stanga, adica logic, si m-as sesiza ca niste escroci folosesc conturi deschise la institutia mea sa fure bani si le-as bloca, ca sa nu fiu tarat in scandaluri.

Candidati_buzoi

Remarcati ca azi e ziua Hortansei – prim-ministrul desemnat. Cu aceasta ocazie, puteti sa-i urati de bine.

(M-am tot uitat la buletinul ala scanat si expirat anul trecut, da’ n-am vazut dunga rosie. Or fi uitat s-o puna, sau a iesit cu Photoshop-ul?)

Sursa.

 

Later edit:

Din aproape in aproape, am dat de ei pe punem.ro, unde si-au pus crezul:

„EU, Prenume Nume, în virtutea liberului arbitru ??i a ridic??rii nivelului con??tiin??ei, declar public c?? NU mai sunt român.

EU, Prenume Nume, în virtutea liberului arbitru ??i a ridic??rii nivelului con??tiin??ei, declar public c?? sunt o fiin??a uman?? cu con??tiin???? solar??.
EU, Prenume Nume, pentru c?? în??eleg c?? sunt, înainte de toate, con??tiin????, declar public c?? iubesc toate fiin??ele umane de pe pamînt.
EU, Prenume Nume, pentru c?? în??eleg c?? sunt, înainte de toate, con??tiin????, declar public c?? îmi motivez TOATE ac??iunile DOAR prin prisma corectitudini lor fa???? de con??tiin??a mea ??i nu de bani.
EU, Prenume Nume, pentru c?? NU mai sunt român, ??i pentru c?? îmi exercit suveranitatea, declar public c?? ies de sub jurisdic??ia statului român ??i prin urmare refuz s??:
    1. mai pl??tesc orice fel de taxe, impozite, amenzi, bilete de transport, etc;
    2. mai pl??tesc creditele bancare;
    3. m?? mai înrolez vreodat?? în armat??, poli??ie, jandarmerie, etc;
    4. mai recunosc vreo autoritate exterioar?? sinelui meu;
    5. mai îmi prelungesc valabilitatea C??r??ii de Identitate, a Pa??aportului sau a oric??rui document emis pe numele meu de statul român;
    6. mai recunosc vreun însemn (drapel, stem??), vreo s??rb??toare na??ional?? a statului român.
EU, Prenume Nume, îmi setez ca inten??ie, perceperea unei comunit????i planetare fundamentat?? strict pe ??tiin???? ??i con??tiin????, în care fiecare membru al comunit????ii face TOTUL benevol ??i DOAR cu bucurie.
EU, Prenume Nume, pentru c?? con??tientizez c??, redirec??ionînd în mod voluntar sumele de bani pe care statul român mi le ia cu for??a, deoarece alege s?? m?? pedepseasc?? prin amenzi dac?? refuz s?? le pl??tesc, c??tre promovarea acestui sait, îmi creez realitatea în care nu mai exist?? state na??ionale, frontiere, separare ??i divizare între oameni; aleg s?? transfer banii respectivi c??tre urm??torul cont bancar, deschis la Millennium Bank:
Titular: M??rg??rit-Daniel Buzoi
Cod IBAN: RO 35 MILB 0000 xxxx xxxx xxxx

De asemenea, declar public c?? fac toate acestea DOAR pentru a începe o noua via????, într-o lume f??r?? state na??ionale, f??r?? s?? m?? mai identific cu concepte ??i no??iuni divizante; ??i nu pentru a nega, a def??ima sau a ??tirbi în vreun fel trecutul meu de român sau istoria neamului românesc. Respect ??i folosesc în continuare cultura român??.

Oare chiar le merge? Probabil ca da, altfel n-ar continua. Valeu!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s